TIẾNG ANH THIẾU NHI (TIẾNG ANH TIỂU HỌC)

1) Tiếng Anh khởi đầu cho lớp Mộtlớp Hai theo giáo trình First Friends 1 & 2: Bắt đầu bằng những bài học vỡ lòng bằng hình ảnh, clip, các trò chơi tạo hứng thú và vui nhộn để các em bước đầu tiếp cận môn học tiếng Anh.

First Friends

2) Tiếng Anh các lớp Ba đến lớp Năm: sử dụng giáo trình do nhà xuất bản giáo dục danh tiếng Oxford biên soạn và đã được Bộ Giáo dục thẩm định. Giáo trình Family and Friends (được Việt Nam phân bổ lại phù hợp với trình độ các học sinh tiểu học theo từng cấp lớp).

FAFV CB3 cover

9780194812702-500x500

family-and-friends-grade-5-class-book_29340_1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *